Естествено газирана вода ПВЦ

Информация съдържана на опаковката: естествено газирана минерална вода (вода от естествен извор с CO,
съдържаща следните минерали: калций, магнезий, калий, натрий, флуориди,
сулфати, хлориди).

Опаковка: 500мл/1500мл
Стандарт за безопасност на храните ISO 22000: 2005
Състав:
Аниони: Сулфати (SO) 144,3 mg/l; 
Флуориди (F) 0,52 mg/l: хлориди (Cl)  11,17 mg/l;  Бикабонати (HCO,) 574 864 mg/l;  Катиони: Калций (Ca) 120,32 mg/l;  Магнезил (Mg) 47,52 mg/l;  Potasslum (K ‘) 12,4 mg/l;  Натрий (Na) 60,68 mg/l.  Остатък от суха материя 180 ° C 778 mg/l. 
Въглероден диоксид (CO) макс.  Bg/l

Анализиран от: RZZZ Скопие, Lab.  № 311 от 05.02.2010 г. Одобрено на
основание Решение №.  02-97 от 13.07.2006 г., приет от Дирекцията по
храните
Произведено и бутилирано от: Pelisterka A.D. Skopje
Срок на годност: Към датата, отбелязана върху опаковката

Съхранявайте продукта при температури
Съхранение: между +4 ° Cand +25 ° C на хладно място и избягвайте излагане на пряка слънчева светлина
Транспорт: При температура между +4 ° C и +25 ° C

Разгледай всичките ни продукти

Пелистерка Продукти

Направи поръчка